Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - de eigenaar: Jenny Crone;
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. De onderstaande punten zijn van toepassing op de webpagina die u nu bekijkt. Door de web te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud die aan deze website gekoppeld is, zoals bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

© 2017 Jenny Crone