Ervaring

Ervaring in het vlottrekken van vastgelopen processen en projecten

Ik denk wel eens dat het mijn lot is om in de extreme situaties terecht te komen...... Maar als het dan lukt om het roer om te krijgen dan geeft dat enorme voldoening!!!

Mijn rol als ondernemer

In 1995 nam ik het bedrijf over van mijn vader, een ketel- en apparatenfabriek. Het bedrijf bevond zich op dat moment in zwaar weer. Ik leerde dus al snel het klappen van de zweep kennen. Ik was toen 31, zeer strijdbaar en ik wilde maar één ding, dat het familiebedrijf zou overleven. Het was een hele kluif, maar met een goed team lukte het ons om door de moeilijke jaren heen te komen. Op dat moment was het onvoorstelbaar dat het ooit anders zou worden, immers we wisten nu hoe het allemaal moest en we waren scherp, dus we zouden het niet meer uit onze handen laten glippen!


Niets was minder waar, in 2001 braken er opnieuw zware tijden aan. Ik was degene die er altijd de moed in moest houden, ik was de motor, men vertrouwde op mij. Met een zware financiering op mijn nek en met de nodige liquiditeitsdruk moest ik me ook blijven verdiepen in alle gewone dagelijkse beslommeringen. En wat er dan vaak gebeurt als je je in zo’n situatie bevindt, dan neemt uitgerekend je beste man ontslag en dient er zich daarnaast nog een ingewikkeld garantiegevalletje aan, zo ook bij mij. Ik moest er dus alles aan doen om toch het hoofd koel te houden, terwijl bijna alles spannend was. Vaak heb ik in die tijd gedacht, was er maar iemand die gewoon even mijn denkproces over kon nemen, om even alles op een rijtje te zetten. Helaas, zo iemand was er niet, ik moest het zelf doen en me er zelf doorheen slaan.

Gelukkig braken er ook weer betere tijden aan. In 2008 na 14 jaar aan het roer te hebben gestaan van de onderneming, besloot ik om eruit te stappen. Toen heb ik me voorgenomen om in de toekomst mijn kennis en ervaring op andere wijze in te zetten.

Mijn rol als commercieel manager glastuinbouw

In 2011 kwam ik terecht bij Zeeland Seaports en mocht ik aan de slag als commercieel manager glastuinbouw. Het havenbedrijf had EUR 75 mio. geïnvesteerd in de aanleg van een systeem om restwarmte en rest CO2 te kunnen leveren aan een nog te ontwikkelen tuinbouwgebied. De gehele infrastructuur was af, echter er waren slechts 3 tuinders in het gebied die gebruik maakten van het systeem en van de 150 ha gepland glas was er maar 30 ha glas gerealiseerd. Het project was dus zwaar verliesgevend. Mijn rol was om tuinders te vinden trekken die zich in het gebied wilden vestigen om zodoende het project rendabel te laten worden. Ik moest doen wat ik nodig achtte om tuinders aan te trekken.

Opnieuw was het een moeilijke tijd. Door de economische crisis werd er jarenlang weinig geïnvesteerd in de glastuinbouw. Mijn kennis en ervaring van de glastuinbouwmarkt kwam toen goed van pas, evenals mijn doorzettingsvermogen en mijn optimisme.

Mijn rol als statutair directeur van WarmCO2

Was ik eerst alleen commercieel manager voor het aantrekken van tuinders, in december 2013 ben ik vervolgens ook aangesteld als statutair directeur van WarmCO2, het energiebedrijf dat warmte en CO2 levert aan de glastuinbouw. Dat was geen comfortabele plek. Het project was nog steeds zwaar verliesgevend en er waren grote zorgen of het ooit rendabel zou worden. Met een goed team hebben we gestreden om het project tot een succes te maken. Het lukte om tuinders te vinden die zich vestigden in het gebied. Daarbij kregen we door heel veel overleg met alle betrokken partijen het systeem goed werkend. Na mijn vertrek in december 2017 was het gebied voor tweederde gevuld met glas (100 ha).

Zie: www.warmco.nl