Industriële Symbiose

Industriële Symbiose

Industriele symbiose in Zeeuws-Vlaanderen


In 2013 ben ik aan de slag gegaan als directeur van WarmCO2. Dit bedrijf levert restwarmte en rest CO2 afkomstig van kunstmestfabriek Yara aan glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen.

Het gaat hierbij om een industrieel symbiose project. Daarbij werken bedrijven met elkaar samen en gebruiken elkaars reststromen.

Naar een duurzame wereld - een andere mindset

De enige manier om de uitstoot van CO2 naar beneden te krijgen, is om er daadwerkelijk wat aan te doen. Daarbij is techniek niet de beperkende factor. De menselijke aspecten zorgen ervoor of er al dan niet een project komt en of het gaat werken als het er is. Daar wordt te weinig bij stilgestaan. Nieuwe projecten worden vooral technisch benaderd. Maar daar alleen zit hem nu juist niet de kruks.

De focus van bedrijven ligt (heel normaal) op continuïteit en op het behalen van resultaten. Verduurzamen "doen ze erbij", het is niet hun core business..... Het is handig om te accepteren dat dit nu eenmaal zo is. Als je dit als uitgangspunt neemt, dan zul je het dus ook zo moeten organiseren.

Verder is samenwerken onvoorstelbaar ingewikkeld. Bedrijven hebben verschillende culturen, uitgangspunten, doelstellingen en ga zo maar door. Er is heel veel vertrouwen en acceptatie voor elkaars situatie nodig om tot samenwerking te komen. Ook dit is niet af te dwingen. Het is een proces. En pas als dat onderlinge vertrouwen er is, dan kunnen bedrijven gezamenlijk kennis gaan ontwikkelen en zo stappen maken.

Het besturen van een industrieel cluster is dus een vak apart. Daarvoor heb je dus bepaalde competenties nodig. Het is noodzakelijk om voortdurend het krachtenveld in beeld te hebben. Daarbij staan respect, vertrouwen en acceptatie centraal. Het idee dat "we dat wel even dichttimmeren in een contractje" gaat niet meer op! De wereld om ons heen verandert voortdurend en wat gisteren werkte, gaat vandaag niet meer op. Zekerheid bestaat niet meer. We zullen weer terug moeten naar redelijkheid en billijkheid.

Mijn rol in een dergelijk project

Door alle ervaring die ik in het verleden heb opgedaan spreek ik vele talen. Daardoor kan ik bruggen slaan tussen de diverse werelden. Ik ben concreet, durf man en paard te benoemen maar altijd wel vanuit respect. Verder kan ik teams enthousiasmeren en inspireren om stappen te zetten.