Industriell symbiose

Industriell symbiose

Industriell symbiose i Zeeuws-Vlaanderen

I 2013 startet jeg i jobben som direktør for Warm CO2. Denne bedriften leverer varme og rest-CO2 fra gjødselsanlegget Yara til drivhus-området Zeeuws-Vlaanderen. Dette er et industrielt symbiose-prosjekt og betyr at bedrifter samarbeider og bruker hverandres reststrømmer.


Mot en bærekraftig verden - En ny måte å tenke på

Den eneste måten å få ned CO2-utslippet på er å faktisk gjøre noe med saken. Teknologien er ikke den begrensende faktoren her. Det menneskelige aspektet avgjør om et prosjekt utvikles, og om det kommer til å fungere. Dette er noe kun få innser.

Nye prosjekter tilnærmes som oftest fra et teknologi-standpunkt, men teknologien er ikke hvor de potensielle problemene ligger.

Bedrifter fokuserer primært på kontinuitet og resultater. Noe som er helt normalt. Bærekraft er ikke hovedfokuset. Det ligger ikke i kjernen av virksomheten. Dette er et faktum en må akseptere for hva det er.

Videre er det utrolig komplisert å jobbe sammen. Bedrifter har forskjellig kultur, prinsipper, mål, også videre. Tillit og aksept er nødvendig for et godt samarbeid. Dette kan ikke påtvinges og det er en treg prosess. Det er kun med denne gjensidige tilliten bedrifter kan utvikle ny kunnskap og ta de nødvendige stegene for å bevege seg framover.

Å lede en slik industri er ikke bare, bare, og den krever definitivt visse ferdigheter for å lykkes.

Respekt, tillit og aksept er sentrale komponenter. Ideen om at man kommer til og lykkes kun ved å signere en kontrakt er ikke lenger gyldig! Verden rundt oss endrer seg konstant og det som fungerte i går fungerer ikke lenger i dag. Konseptet om sikkerhet eksisterer ikke lenger. Vi må gå tilbake til rimelighet og rettferdighet.

Min rolle i et slikt prosjekt

Takket være all erfaringen jeg har fått tilegnet meg snakker jeg mange språk. Jeg kan bygge broer mellom forskjellige verdener. Jeg går rett på sak og jeg har mot til å si ting som de er. Dog, jeg passer på å alltid være respektfull. I tillegg kan jeg oppmuntre og inspirere team til å komme i gang.

all erfaring jeg har fått tidligere, snakker jeg mange språk. Som et resultat kan jeg bygge broer mellom forskjellige verdener. Jeg er rett på sak, har mot til å ringe ting slik jeg ser dem, men jeg sørger alltid for at jeg gjør dette med respekt. I tillegg kan jeg oppmuntre og inspirere team til å ta grep.