"Vår største ære er ikke i å aldri falle, men i å stige hver gang vi faller."

Konfucius

Jenny Crone er en ekspert på å få i gang igjen prosjekter som har møtt på veggen.


Et menneske blir dannet av personlige opplevelser. Etter mange års arbeid i alle slags organisasjoner i forskjellige roller, oppdaget jeg endelig hvor styrkene mine løy og hva min lidenskap var: å sette seg fast prosjekter som kjører igjen. En uventet karriere har gitt meg ferdighetene til å gjøre dette.

I en alder av 31 år overtok jeg familiebedriften (en kjele- og hvitevarefabrikk) av min far, som var helt ikke planlagt. Det skjedde på midten av 1990-tallet, en vanskelig tid. Kjeler og kondensatorer ble levert over hele verden, men i disse dager var salget for lavt og kostnadene for høye. Det var opp til meg å snu dette.

Mye arbeid måtte gjøres. For å øke markedsmulighetene ble det rettet mot utenlandske markeder, og selskapet fikk forskjellige sertifiseringsmerker, noe som gjorde det mulig å levere til USA: et land som hadde vært det største salgsmarkedet på mange år. I tillegg til produksjon av kjeler, ble monteringsutstyr for petrokjemisk industri et fokus. I den anledning måtte selskapet omorganiseres.

Jeg var i stand til å motivere og inspirere teamet slik at nye veier kunne tas.

Etter 14 år solgte jeg selskapet mitt slik at jeg kunne bruke kunnskapen og erfaringen min på andre måter. Heldigvis selges fortsatt Crone-kjeler over hele verden og leveres til over 70 land.