CroBroby prosjekter


Kampen for tilknytning

De første to årene brukte jeg til å finne min vei. Det ble nødvendig å lære seg det norske språket ettersom nordmenn (til tross for at de faktisk kan språket), ikke er spesielt komfortable med å snakke engelsk. Jeg startet på voksenopplæring i Porsgrunn og lærte Norsk. Der møtte jeg mange nykommere som slet med de samme problemene som meg. Mange av dem følte seg ensomme og hadde vansker med å knytte bånd. Dette fikk meg til å starte en Facebook-gruppe for innflyttere i Grenland slik at nykommere kunne møtes der. Jeg startet også gruppen slik at vi i fremtiden kunne organisere aktiviteter, og på den måten knytte bånd med hverandre og med Norge. Min ambisjon: Å hjelpe nykommere med å skape et sosialt liv.


Nå er ambisjonen min å guide nykommere til å bygge et sosialt liv i Norge. Jeg mener at dette er en god vei til å bygge selvsikkerhet. I Norge ligger fokuset på å hjelpe nykommere tilbake i arbeid så fort som mulig, og dette er et flott mål. Dessverre ser det ikke ut som at betalt arbeid alltid leder til en nyfunnet selvsikkerhet. Faktum er at folk ofte må jobbe på et lavere nivå enn de gjorde tidligere. Dette kan lede til tap av selvsikkerhet. Dette er likevel veien mange av oss må ta for å kunne fungere i det norske samfunnet.

For å kunne hanskes med de mange utfordringene en nykommer støter på er det viktig med empowerment. Dette betyr å styrke dem slik at de er gladere og sunnere. De blir mer suksessfulle på jobb og på den måten kan de nyte livet igjen. Tapet av alt som ikke er der lenger blir gjort opp for. Å være aktiv i samfunnet, samt å ha et aktivt sosialt liv gjør folk glade. I et nytt sosialt miljø kan man ofte bruke gamle ferdigheter man ikke kan bruke i en vanlig jobb hvor man er for opptatt av å lære språket. Dette er grunnen til at jeg ble med i et orkester hvor jeg nå tar meg av markedsføringen sammen med andre medlemmer av markedsføringskomiiteen. Min erfaring var veldig velkommen og det føltes godt. Dette fikk meg til å føle meg som meg selv igjen.


Min frivillige arbeid


Prosjekt Vimpler for PIT


Jeg er også en aktiv frivillig og jobber sammen med Meierigården Porsgrunn. Snart skal vi starte prosjektet Vimpler for PIT (Porsgrunn Internasjonale Teater Festival). Målet er å samle Nordmenn og nykommere for å lage kranser til å dekorere gatene i Porsgrunn. Dette er en god måte å bli kjent med hverandre på, og jeg håper på å sette sammen et slags sosialt CV for hver deltaker, som også kommer til å inneholde hobbyer og interesser. Vi er satt sammen av mer enn utdanning og arbeidserfaring. Dette vil gi en god del informasjon som vil kartlegge gruppen av nykommere på en helt ny måte. På den måten kan vi også se om vi kan komme nærmere det norske samfunnet.

vimpler
Jenny bij Vimpler for PIT